ISKANJE
 

DOMOV

ISKANJE

PRIJAVA

INFORMACIJE

O NAS

Izvedba

Strokovni sodelavci

HON

POMOČ

VSTOP V SISTEM 

 
Postavi slovenščino kot privzeti jezik


Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
Preveri tukaj.


O NAS


Vizija informacijsko komunikacijskega sistema Ordinacija.net je,
da s pomočjo modernih komunikacijskih tehnologij, stkemo mrežo povezav, ki bo pripomogla k dvigu zavesti in zdravstvene kulture.

Že v času razvoja je projekt Ordinacija.net pridobil certifikat mednarodne neprofitne organizacije HON (Health on the Net), ki potrjuje verodostojnost in kredibilnost Ordinacija.net.

Pri razvoju in izvedbi projekta Ordinacija.net je materialno in storitveno sodelovalo več organizacij.


IMS info d.o.o., informacijske in multimedijske storitve


Družba IMS info d.o.o. je slovensko podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in razvojem informacijskih sistemov.

Znotraj nje je bil v celoti zasnovan, finančno podprt in realiziran projekt Ordinacija.net.


Ministrstvo za zdravje RS


Ministrstvo za zdravje podpira idejo in vizijo projekta Ordinacija.net, ki z uporabo sodobnih tehnologij približuje ljudem informacije za zdravo življenje. Omogoča in spodbuja pa tudi strokovno komunikacijo med zdravstvenimi delavci. Projekt približuje organizacijo in strukturo sistema zdravstvenega varstva njenim uporabnikom.

Vizija virtualne ordinacije in zdravnika očitno ni vec tako daleč. Enovit in strokoven pristop pri oblikovanju informacijsko komunikacijskega sistema za zdravstvene delavce in ordinacije ter informativni zdravstveni portal za široko javnost, je prav gotovo pravi način uporabe sodobnih tehnologij in ima polno podporo Ministrstva. Prepričani smo, da tovrstne iniciative in projekti dvigujejo kakovost informiranja in promocije o pomembnosti zdravja.


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Slovenija ima kot srednjeevropska država bogato, več kot 110-letno tradicijo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob splošnih spremembah v družbi in osamosvojitvi države, je bila v marcu 1992 sprejeta nova zdravstvena zakonodaja in z zakonom ustanovljen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Njegova osnovna funkcija je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi.
Od svoje ustanovitve naprej pa daje velik pomen tudi vlogi informatike in uporabi sodobnih informacijskih tehnologij za izvajanje poslovanja in ozaveščanje uporabnikov sistema zdravstvenega varstva.

V tem smislu tudi podpira izvajanje projekta Ordinacija.net, ki pomeni novi korak v povezovanju strokovnjakov, izvajalcev in uporabnikov zdravstvenega varstva. Več o tem g. generalni direktor ZZZS, Samo Fakin, dr. med..

Projekt Ordinacija.net je na podlagi javnega razpisa (Ur. 1. RS, št. 45/2002) finančno podprl Zavod Za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Inštitut za varovanje zdravja RS


Leta 1992 je bil z vladnim sklepom ustanovljen Inštitut za varovanje zdravja RS z devetimi območnimi Zavodi za zdravstveno varstvo. Med najpomembnejša področja, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki inštituta danes, sodijo:

 • socialna medicina,
 • organizacija, ekonomika in informatika zdravstva,
 • higiena in zdravstvena ekologija,
 • epidemiologija nalezljivih bolezni,
 • javnozdravstveni laboratoriji,
 • raziskovalna dejavnost in
 • informacijsko dokumentacijska dejavnost.


Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije


Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije so ustanovili javni zdravstveni zavodi decembra leta 1992, s čemer so se, tudi po sprejemu nove zakonodaje na področju zdravstva v novi samostojni državi, odločili imeti svoje združenje v katerem bi uresničevali skupne interese in s tem nadaljevali s povezovanjem zdravstvenih zavodov v združenje, ki ima svoje začetke že v letu 1965.


Noema Cooperating d.o.o.


Družba Noema Cooperating d.o.o. je slovensko podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem in rešitvami za naslednja poslovna področja in smeri informatike:

 • Zdravstvo, zavarovalništvo, bančništvo, trgovino, ...
 • Vodenje projektov, razvoj in uvajanje informacijskih rešitev za različne arhitekture in področja informacijske tehnologije.

Podjetje ima več kot deset letne izkušnje in reference v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Družba Noema Cooperating d.o.o. je podprla projekt Ordinacija.net s podporo pri prilagajanju, uvajanju in uveljavitvi rešitve v slovenski zdravstveno informacijski prostor.


Academa d.o.o.


Družba Academa d.o.o. je slovensko podjetje, ki se ukvarja z razvojem programske opreme za:

 • Geografski informacijski sistemi (GIS).
 • Programska oprema za statične račune gradbenih konstrukcij (CAE).
 • Računalniške simulacije prostora in objektov v prostoru.
 • Internet/Intranet aplikacije.


V mesecu maju 2001 je vzpostavila GeaBios javni servis na Internetu, kjer se prikazujejo klasificirane informacije na zemljevidih.

Družba Academa d.o.o. je podprla projekt Ordinacija.net z geo-informacijskim sistemom (zemljevidi).


Softnet d.o.o.


Glavna dejavnost Softnet-a je izgradnja celovitih rešitev na področju podatkovnih komunikacij v širokem spektru. Načrtujejo, izgrajujejo in vzdržujejo lokalna omrežja. Vzpostavljajo komunikacijske povezave znotraj omrežja in jih medmrežno povežejo v celovito informacijsko infrastrukturo. Prav tako so že od vsega začetka tudi ponudnik dostopa do omrežja internet predvsem za podjetja.

Novost v njihovem programu pa je alternativna storitev in sicer telefonija preko interneta oziroma VoIP.


Družba Softnet d.o.o. je za projekt Ordinacija.net zagotovila povezavo v Internet.


HITS d.o.o. Beograd, Healtcare IT Solutions


Družba HITS d.o.o. Beograd, Healtcare IT Solutions, je srbsko podjetje s sedežem v Beogradu, ki se ukvarja s projektiranjem, razvojem in svetovanjem na področju računalniških mrež in podatkovnih baz.

HITS d.o.o. Beograd, Healtcare IT Solutions je zadolžena za razvoj in prodajo storitev sistema Ordinacija.net na področju Srbije.

Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
© 2000 - 2018 Ordinacija.net - Vse pravice pridržane
Zadnja sprememba: 19.09.2018


map