ISKANJE
 

DOMOV

ISKANJE

PRIJAVA

INFORMACIJE

Pravila in pogoji

Kodeks etike

Avtorske pravice

Varnost

Zasebnost

O NAS

POMOČ

VSTOP V SISTEM 

 
Postavi slovenščino kot privzeti jezik


Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
Preveri tukaj.


KODEKS ETIKE


Sistem in portal Ordinacija.net je ustvarjen zato, da pomaga in vzpodbuja ljudi k skrbi za zdravje.
Informacije pridobljene na portalu Ordinacija.net so javne, vendar pa bomo dajali prednost anonimnosti in varovali zasebnost, razen kadar udeleženci eksplicitno ne določijo drugače.

Namen sistema in portala Ordinacija.net je spodbuditi ljudi, da skrb za svoje zdravje vzamejo v svoje roke, pri čemer jim želimo pomagati s kakovostnimi informacijami.

Želimo, da bi delovanje sistema in portala Ordinacija.net temeljilo na poštenem in trajnem odnosu do uporabnikov - širše javnosti in članov. S svojim delovanjem si želimo pridobiti tako njihovo spoštovanje kot zaupanje.

Po svojih najboljših močeh se bomo trudili, da bodo objavljene in posredovanje informacije točne, pravočasne in razumljive.

Delovati želimo v javno dobro in korist. Zagotavljamo vam, da štejeta le znanstveni pristop in etičnost, zato tržni vidik ne bo nikoli vplival na kakovost naše vsebine.

Zavezujemo se k varovanju zaupnosti in zasebnost občutljivih podatkov, ki nam jih boste posredovali.

Poglejte si tudi pravila o ZASEBNOSTI >>.


Pravila HON Kodeksa etike

1. Avtorizacija
Vse zdravstvene in medicinske informacije dostopne na teh straneh izvirajo od medicinsko usposobljenega in kvalificiranega osebja, oziroma strokovnjakov s tega področja razen, če ob določeni informaciji ni podano sporočilo, da izvira od osebe ali organizacije, ki ni strokovnjak na tem področju.

2. Komplementarnost
Informacije, dostopne na teh straneh so ustvarjene da podprejo, oziroma dopolnijo in ne da nadomestijo odnosa, ki obstaja med pacienti oziroma obiskovalci in njihovimi zdravstveni strokovnjaki.

3. Zaupnost
Zaupnost podatkov, ki se nanašajo na posamezne paciente in obiskovalce teh strani, vključujoč identiteto bo spoštovana na teh spletnih straneh. Lastniki spletne strani so se obvezali, da bodo spoštovali in celo presegali pravne norme glede zasebnosti zdravstvenih oziroma medicinskih informacij, ki se nanašajo na posamezno državo, kjer se spletne strani in zrcalni strežniki nahajajo.

4. Reference
Kjer bo to potrebno bodo informacije na teh straneh podprte z jasnimi referencami glede izvora podatka in, kjer bo to mogoče, bodo imele posebno HTML povezavo s tem podatkom. Datum zadnje spremembe klinične strani bo vidno prikazan (npr. na dnu strani).

5. Upravičenost
Vse trditve, ki se nanašajo na ucinek oziroma uspešnost posameznega posega, tržnega izdelka ali usluge bodo podprte z ustreznimi in pretehtanimi dokazi na način, ki je že prikazan v tocki 4.

6. Transparentnost avtorstva
Oblikovalci teh spletnih strani bodo poskrbeli, da bodo informacije predstavljene na najjasnejši možni način in omogočili obiskovalcem dostop do naslovov, kjer bodo lahko poiskali dodatne informacije in podatke. Webmaster bo na vsej spletni strani jasno in vidno prikazal svoj elektronski naslov (E-mail).

7. Transparentnost sponzorstva
Podpora tej spletni strani bo jasno identificirana, vključno z identiteto komercialnih in nekomercialnih organizacij, ki so prispevale denarna sredstva, usluge ali material za spletno stran.

8. Odkritost pri oglaševalni in uredniški politiki
Če je oglaševanje vir financiranja, bo to jasno navedeno. Na straneh bo prikazan kratek opis pravil glede oglaševanja, ki so jih sprejeli lastniki spletne strani. Oglaševalni in promocijski material bo predstavljen obiskovalcu tako, da bo vidna razlika med le tem in materialom, ki ga je ustvarila inštitucija, ki operira s stranjo.

Izvorno: Pravila HON Kodeksa etike

Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
© 2000 - 2018 Ordinacija.net - Vse pravice pridržane
Zadnja sprememba: 19.09.2018


map